Prezídium informuje o možnosti objednania zimných vetroviek s potlačou SZPZ. Pre všetkých záujemcov bude jednotná cena 50€. Záujemcov nahlasujú predsedovia klubu na e-mail prezídia! Do e-mailu je potrebné uviesť veľkosť vetrovky, inak žiadosť nebude akceptovaná. Termín, do ktorého je možné objednať vetrovku je 30.11.2019.

Možnosti individuálnej potlače (sponzori/logo klubu a iné):

Individuálna potlač je možná, avšak iba na rukáv (pravý), kde je možné umiestniť logo klubu, logá sponzorov, prípadne inú potlač podľa voľby samotného klubu/člena. Túto potlač si robí každý klub/člen vo svojej réžii a na vlastné náklady. V prípade požiadavky prezidium poskytne kontakt na spoločnosť, ktorá dodáva zväzovú potlač.

UPOZORNENIE:

V prípade, že bude na takto zákúpenej/dodanej vetrovky dorábaná potlač, mimo povolenú oblasť (pravý rukáv), bude klub, resp. majiteľ vetrovky povinný vrátiť dotovanú časť ceny vetrovky a zväzovej potlače na účet väzu a bude proti nemu začate disciplinárne konanie.

Grafický návrh:

Odkaz na produkt (obsahuje veľkostné tabuľky):