Smernica pre nominačné kritériá na ME / MS

//Smernica pre nominačné kritériá na ME / MS

Nominačné kritérium pre účasť na ME a MS na suchu/na snehu

  • podmienkou na nomináciu je účasť na minimálne troch pretekoch v kalendári SZPZ za posledných 12 mesiacov

Pri určovaní nominácie sa prihliada na:

  • umiestnenie na pretekoch pred ME alebo MS pre posúdenie výkonnosti
  • dodržiavanie pretekárskeho poriadku
  • dodržiavanie disciplinárneho poriadku

Povinnosti pretekára:

Pretekár doručí riadne vyplnený registračný formulár do určeného termínu email-om ŠTK – v prípade nedoručenia je pretekár z reprezentácie vylúčený.

Žiadosti o nominácie budú doručené od ŠTK viceprezidentovi pre danú federáciu a prezidentovi SZPZ do určeného termínu pred ME,MS pre konečné schválenie.

2018-08-23T07:34:56+00:0023. august, 2018|Smernice|