Nahrávam Udalosti

V magickom roku 2020 sme sa rozhodli, že Vás prevedieme krásnymi časťami Slovenska. Poďte aj Vy s nami objaviť nádherné kúty našej krajiny a rozbehať svojho Bodreek-a.

Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2020 pozostáva zo série štyroch pretekov – Radobica, Rajec, Haniska a Košice, v disciplínach ako Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. Účastníci tour budú zbierať body zvlášť v každej kategórii, na poslednom podujatí budú vyhlásení absolútni víťazi všetkých kategórii Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2020. Absolútne víťazstvo v našej tour je podmienené účasťou na poslednom, finálovom kole – v prípade neúčasti posledného preteku, sa cena presúva na ďalšieho pretekára v poradí podľa súčtu bodov.
Každý jeden pretek sa bude vyhodnocovať aj samostatne, víťazov oceníme vecnými cenami.

Miesto preteku: Radobica – Obecný úrad, okres Prievidza

Trať: 3,2 km, detský beh kratší

Program podujatia:
8:00 – 9:00 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa
9:30 – briefing pretekov
10:00 štart prvého pretekára, individuálne štarty
Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.
Akákoľvek mena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!

Prihlásenie na pretek:
Je možné len online cez www.mushing.sk
Štart na preteku je možný len v prípade riadneho prihlásenia online a uhradenia štartovného. Prihlásenie na mieste nebude možné.

Uzávierka prihlásenia:

Štartovné:
Štartovné: 10 € registrovaný pretekár v SZPZ (Slovenský zväz psích záprahov) / 15 € neregistrovaný pretekár do uzávierky na účet (účet bude uvedený pri jednotlivých kolách).
Platba na mieste bude možná len po dohode s usporiadateľmi – platí pre zahraničných pretekárov.
V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.

V cene štartovného je zahrnuté aj občerstvenie pre pretekára – pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie. V prípade neúčasti je štartovné nenávratné.

Číslo účtu na úhradu:
SK42 0900 0000 0050 7790 3948

Pravidlá pretekov:

  • Pre prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.
  • Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.
  • Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pri kategórii CC, pre kategórie SC a BKJ starší ako 18 mesiacov.
  • Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!
  • Tour sa koná pod záštitou SZPZ.
  • Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.
  • Prilba okrem kategórie canicross je povinná!

Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.

Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciu!! Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!!

Kontakt na usporiadateľa:
Hornonitriansky canicross (stránka na FB)
hornonitriansky.canicross@gmail.com
+421918122950
+421944317102

Termíny jednotlivých pretekov Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2020:

1. kolo 2.5.2020 Rajec
2. kolo 26.9.2020 Haniska
3. kolo 27.9.2020 Košice
4. kolo 24.10.2020 Radobica

Kategórie tour:

Beh so psom (CC), bike so psom (BKJ), kolobežka so psom (SC)

CC 1 pes do 14,9 kg muži
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
CC 1 pes nad 15 kg muži
CC 1 pes nad 15 kg ženy
CC 1 pes čistokrvný FCI*
BKJ 1 pes muži
BKJ 1 pes ženy
BKJ 1 pes čistokrvný FCI*
SC 1 pes muži/ženy
SC 1 pes muži/ženy čistokrvný FCI
Detský beh

*Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien – Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.
Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.

Bodové hodnotenie:

1. pretekár v každom kole získava 1000 bodov, 2. a každý ďalší pretekár získava body podľa časovej straty na víťaza nasledovne:
– za každú začatú sekundu straty na 1. pretekára jeden bod menej, teda príklad ak som stratil 30 sekúnd na prvého tak získam 970 bodov,ak som stratil 120 sekúnd na víťaza, získavam 880 bodov, atď.

Body z rôznych kategórii sa spolu nesčítavajú, pretekár je bodovo ohodnotený v jednotlivých kategória zvlášť aj v prípade, že na jednotlivých kolách bude štartovať v rôznych kategóriách (napr. 1.kolo CC, 2. kolo BKJ a pod.).

Usporiadateľ 1.kola tour: Hornonitriansky canicross, Musher klub Trenčín

Veľmi sa tešíme, že si spolu s nami prejdete tieto krásne kúty Slovenska a veríme, že si Rozbehaj svojho Bodreek-a tour 2020 maximálne užijete

* Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien - Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

**Registration to the FCI categoriec is possible, only for the dogs of following breeds - Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyed, Greenland dog. The origin of the dogs must be shown by their original pedigree.

Chiplist

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom našej webovej stránky. / By using this form, you consent to the storage and processing of your data via our website.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Dominika Potměšilová / Musher klub Tlapky v tahu - CZ
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes do 14,9 kg ženy
1x Border kolie

Až po skončení udalosti.