Haniska

/Haniska
Nahrávam Udalosti

V roku 2019 sme pre vás pripravili seriál piatich pretekov v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. V rámci jednotlivých kôl budú účastníci zbierať body v každej kategórii zvlášť a na finálovom kole budú vyhlásení víťazi celoročného Fitmin Cupu 2019. Každé kolo preteku bude taktiež vyhodnotené vecnými cenami zvlášť. Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií celého FITMIN CUPu je okrem získania dostatočného počtu bodov na víťazstvo podmienené aj účasťou na finálovom kole cupu  (Ak pretekár nebude prítomný na finálovom preteku, cena sa posunie ďalšiemu súčtu bodov z jednotlivých kôl)

Bodové hodnotenie FITMIN CUPu:

V rámci Cupu sa súťaží v troch rôznych kategóriách – Canicross, Bikejoring, Scooter

Účastníci jednotlivých kôl budú hodnotení podľa umiestnenia počtom bodov:

 1. miesto – 20 bodov
 2. miesto – 18 bodov
 3. miesto – 16 bodov
 4. miesto – 15 bodov
 5. miesto – 14 bodov
 6. miesto – 13 bodov
 7. miesto – 11 bodov
 8. miesto – 9 bodov
 9. miesto – 7 bodov
 10. miesto – 5 bodov
 11. miesto a ďalšie – 1 bod

Počty bodov zbiera dvojica v jednotlivých kategóriách zvlášť a body z rôznych kategórii sa nedajú sčítavať. (Príklad: ak pretekár pôjde v jednom kole kategóriu BKJ a v druhom CC, body má v každej kategórii za jeden štart.)

Termíny kôl FITMIN CUPu 2019:

 1. Kolo 4. Kuchyňa
 2. Kolo 5.  Rajec
 3. Kolo 9. Doľany
 4. Kolo 9. Haniska
 5. Kolo 9. Košice – finále

Termín: 28.9.2018

Druh pretekov: preteky na suchu (off snow)

Usporiadateľ pretekov: SHT Haniska

Miesto pretekov: parkovisko pod Furčou, Haniska pri Prešove

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Nižnianský

Druh pretekov: preteky na suchu (off snow)

Trať pretekov: 4 km, prípadne kratšia podľa počasia, detská kategória cca 200m. Trať mierne členitá, vedená prevažne v lese

Súťažné kategórie:

 • Bikejoring muži, Bikejoring ženy
 • Canicross muži, Canicross ženy
 • Kolobežka s 1 psom, Detská kategória Canicross

Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien a FCI severských plemien minimálne pri účasti troch žien v kategórii.

Časový harmonogram:

sobota 8:00 – 9:00 prezentácia
09:15 – 09:30 brífing, štartovné čísla
10:00 štart bikejoring
10:30 štart kolobežka
11:00 štart canicross
12:00 štart detskej kategórie
13:30 vyhlásenie výsledkov
18:00 musherska zábava pri živej hudbe

Uzávierka prihlášok: štvrtok 25.9.2018

Štartovné: 10 € registrovaný pretekár v SZPZ/ 15eur neregistrovaný pretekár do uzávierky na účet (bude uvedený pri jednotlivých kolách) , 20 € registrovaný/ 25 eur neregistrovaný pretekár na mieste pretekov v hotovosti. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
IBAN SK89 0200 0000 0013 1285 7358 uviesť meno do poznámky

Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára

Vyhlásenie výsledkov: Do 1,5 hodiny po dobehnutí posledného pretekára

Ubytovanie a stravovanie:

Stravovanie: pretekár má zabezpečený obed a nápoj zdarma

Ubytovanie:
je k dispozícií areál pre stanovanie, prípadne individuálne ubytovanie v okolí.

UPOZORNENIE !!! Prilba okrem CC povinná.

Sprievodné akcie: maľovanie na tvár

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaním. Počas celého trvania pretekov musí byť pes vedený na vôdzke pripnutej o postroj psa.

Porušenie týchto pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Účastníci do  18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC a 18 mesiacov pre SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!

Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na skrátenie trate v prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok.

V rámci pretekov bude možnosť zapožičať si bežecké vybavenie (postroj atď. ) v stánku Non-stop dogwear. Treba si ho však dopredu rezervovať mailom na jana@non-stopdogwear.sk najneskôr do dátumu uzávierky prihlášok.


* Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien - Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

Chiplist

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom našej webovej stránky.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Ľubomír Kočik
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes muži
1/ESP
Petra Rabelová
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1,ESP
Marcela Bimbova
SHT Haniska
Bkj 1 pes ženy
1 NKS
Ľubomír Kočik
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1/labrador
Anton Mihál
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1,Doberman
Marcela Bimbova
SHT Haniska
SC 1 pes muži / ženy spolu
1 ESP

Až po skončení preteku.