NOMINAČNÉ KRITÉRIUM

pre účasť na ME a MS

Verzia: 2.0

Platné od: 23. Augusta 2022

 

Všeobecné zásady nominácie pretekárov

 1. štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 2. podmienkou pre zaradenie je doručenie podpísaného štatútu reprezentanta
 3. dodržiavanie pretekárskeho poriadku, Welfare protokolu a disciplinárneho poriadku SZPZ
 4. zaplatený ročný členský poplatok SZPZ a vyrovnané všetky záväzky voči SZPZ
 5. doručenie riadne vyplneného registračného formuláraalebo vyplnenie elektronickej žiadosti v systéme MEMBERY, do určeného termínu email-om ŠTK

Výkonnostné kritéria nominácie pretekárov

 1. podmienkou na nomináciu je účasť na minimálne troch pretekoch zaradených v kalendári SZPZ za posledných 12 mesiacov, off-snow alebo on-snow podľa ME/MS na ktoré sa pretekár chce nominovať, pre posúdenie výkonnosti.

Možné alternovanie / výnimky / upresnenia

 1. účasť za posledných 12 mesiacov sa posudzuje ku dňu konania daných pretekov ME/MS na ktoré pretekár podáva žiadosť o nomináciu.
 2. účasť na pretekoch musí byť v plemennej príslušnosti (otvorená alebo RNB), ktorá je v súlade s plemennou príslušnosťou kategórie v ktorej chce pretekár reprezentovať na ME/MS, minimálne na jednom preteku podľa bodu a) výkonnostných kritérii nominácie pretekárov.
 3. účasť na MSR off-snow/on-snow sa zarátava do počtu pretekov pre splnenie výkonnostného kritéria
 4. účasť na pretekoch zaradených v kalendári SZPZ môže byť nahradená účasťou na zahraničných pretekoch usporiadaných v súlade s predpismi medzinárodných organizácii (IFSS, ICF, WSA, FISTC) a pod záštitou národného zväzu daného štátu v, ktorom sa preteky konajú (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
 5. účasť na off-snow pretekoch môže byť nahradená účasťou na on-snow pretekoch (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
 6. V prípade vyššieho záujmu o reprezentáciu ako je možné vyslať reprezentantov na dané preteky ME/MS sa:
  • pretekár, ktorý na posledných MS alebo ME dosiahol medailové umiestnenie má garantované miesto v nominácii na nasledujúce MS alebo ME v rovnakej kategórii v ktorej toto umiestnenie získal. Zároveň musí štartovať s rovnakým psom ako na posledných MS/ME. V prípade záprahu musí štartovať aspoň s 50% rovnakými psami. V prípade umiestnenia na MS/ME off-snow sa neudeľuje garantované miesto v nominácii na preteky on-snow a opačne.
  • zohľadní sa umiestnenie pretekára a jeho výkon na nominačnom preteku/pretekoch určených prezídiom SZPZ
  • zohľadní sa výkonnosť záujemcu v predchádzajúcich pretekoch
  • uprednostnia záujemcovia, ktorý čo najmenej využili alternovanie podľa bodu b) až d)
  • uprednostnia záujemcovia, ktorý už boli účastníkmi na ME/MS pre danú medzinárodnú organizáciu
 7. prezídium má právo v opodstatnených, jednotlivých, prípadoch zohladniť aj iné kritéria a skutočnosti pre nominovanie pretekára do reprezentácie

Na stiahnute: Nominacne-kriteria_v2.pdf