Bratislavský kraj

FLYING HUSKY
FLYING HUSKY
Adresa: Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava
Zástupca (Delegát): Peter Chanas, Bratislava
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 918 541 101
SPEED 4 DOGS
SPEED 4 DOGS
Adresa: Pečnianska 15, 85101 Bratislava
Zástupca (Delegát): Jana Mareková, Bratislava
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 903 319 729
Bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava
Bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava
Adresa: Repašského 1947/3, 841 01 Bratislava
Zástupca (Delegát): Radek Šatka, Bratislava
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: hntn@hrajnatienohy.sk

Trnavský kraj

SAMOJED KLUB SLOVENSKO
SAMOJED KLUB SLOVENSKO
Adresa: Koplotovce 116, 92001 Koplotovce
Zástupca: Emília Múdra, Koplotovce
Náhradný delegát: Ing. Paulína Benkovičová
Kontakt: samojedks@gmail.com

Trenčiansky kraj

MUSHER KLUBU TRENČÍN
MUSHER KLUBU TRENČÍN
Adresa: Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín
Zástupca: Zuzana Pokus Lacušková, Trenčín
Náhradný delegát: Milan Belzár
Kontakt: +421944317102

Žilinský kraj

HUSKY RACING TEAM
HUSKY RACING TEAM
Adresa: Hurbanova 1, 036 01 Martin
Zástupca: Lenka Bičkošová, Martin
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 903 159 422
HUSKY TEAM - ORAVA
HUSKY TEAM - ORAVA
Adresa: Haľamovská 473, 027 21 Žaškov
Zástupca: Ľuboš Strapec, Žaškov
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 948 555 311
RAMIA HUSKY SLED DOG TEAM
RAMIA HUSKY SLED DOG TEAM
Adresa: 285, 038 35 Valča
Zástupca: Radoslav Kuric, Martin
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 915 278 519
SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN
SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN
Adresa: Krčméryho 146, 038 21 Mošovce
Zástupca: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 903 666 500
SHANAYA STARS
SHANAYA STARS
Adresa: Belá-Dulice 421, 038 11, Belá-Dulice
Zástupca: Tomáš Kalnický, Belá-Dulice
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 914 705 001

Banskobystrický kraj

MUSHER KLUB LUČENEC
MUSHER KLUB LUČENEC
Adresa: Hlavná 879/41A, 919 51 Špačince
Zástupca: Zuzana Rybárová, Špačince
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 905 656 180

Prešovský kraj

KLUB PSÍCH ZÁPRAHOV HUMENNÉ
KLUB PSÍCH ZÁPRAHOV HUMENNÉ
Adresa: Třebičská 1835/9, 06601 Humenné
Zástupca: Igor Štefan, Kochanovce
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 907 938 831
PRIMA SIBERIAN HUSKY KLUB
PRIMA SIBERIAN HUSKY KLUB
Adresa: Slovenská Kajňa 13, 09402
Zástupca: Igor Pribula, Vranov and Topľov
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 905 486 716
SIBÍRSKY HUSKY TEAM HANISKA
SIBÍRSKY HUSKY TEAM HANISKA
Adresa: Lemešianská 28, 080 01 Haniska
Zástupca: Jaroslav Bánoci, Haniska
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 904 414 995
MUSHING SLOVAKIA
MUSHING SLOVAKIA
Adresa: Veľký Lipník 44, 065 33 Veľký Lipník
Zástupca: Vladimír Morávek, Veľký Lipník
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 907 362 660

Košický kraj

ŠPORTOVÝ KLUB ARCHING
ŠPORTOVÝ KLUB ARCHING
Adresa: Maša 781/18,053 11 Smižany
Zástupca: Michal Kuvik, Smižany
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 903 904 948
ŠPORTOVÝ KLUB SEVERAN
ŠPORTOVÝ KLUB SEVERAN
Adresa: Obchodná 3/308, 055 61 Jaklovce
Zástupca: Natália Kandrová, Jaklovce
Náhradný delegát: neurčený
Kontakt: +421 907 913 132