Košice

/Košice
Nahrávam Udalosti

V roku 2019 sme pre vás pripravili seriál piatich pretekov v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. V rámci jednotlivých kôl budú účastníci zbierať body v každej kategórii zvlášť a na finálovom kole budú vyhlásení víťazi celoročného Fitmin Cupu 2019. Každé kolo preteku bude taktiež vyhodnotené vecnými cenami zvlášť. Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií celého FITMIN CUPu je okrem získania dostatočného počtu bodov na víťazstvo podmienené aj účasťou na finálovom kole cupu  (Ak pretekár nebude prítomný na finálovom preteku, cena sa posunie ďalšiemu súčtu bodov z jednotlivých kôl)

Bodové hodnotenie FITMIN CUPu:

V rámci Cupu sa súťaží v troch rôznych kategóriách – Canicross, Bikejoring, Scooter

Účastníci jednotlivých kôl budú hodnotení podľa umiestnenia počtom bodov:

 1. miesto – 20 bodov
 2. miesto – 18 bodov
 3. miesto – 16 bodov
 4. miesto – 15 bodov
 5. miesto – 14 bodov
 6. miesto – 13 bodov
 7. miesto – 11 bodov
 8. miesto – 9 bodov
 9. miesto – 7 bodov
 10. miesto – 5 bodov
 11. miesto a ďalšie – 1 bod

Počty bodov zbiera dvojica v jednotlivých kategóriách zvlášť a body z rôznych kategórii sa nedajú sčítavať. (Príklad: ak pretekár pôjde v jednom kole kategóriu BKJ a v druhom CC, body má v každej kategórii za jeden štart.)

Termíny kôl FITMIN CUPu 2019:

 1. Kolo 4. Kuchyňa
 2. Kolo 5.  Rajec
 3. Kolo 9. Doľany
 4. Kolo 9. Haniska
 5. Kolo 9. Košice – finále

Usporiadateľ pretekov: Speed4dogs, SHT Haniska

Trať pretekov: cca 4,0 km (pri teplom počasí kratšia)

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka od 08:00 do 09:00
ŠTART prvého pretekára 10:00
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára. V cene štartovného obdrží pretekár občerstvenie. (Iba prvý štart)
Zmena programu vyhradená.

Trať: lesný terén , tráva, vinohrad (líši sa u jednotlivých kôl)

Súťažné kategórie:

 • CC 1 pes do 14,9kg muži
 • CC 1 pes do 14,9kg ženy
 • CC 1 pes nad 15kg muži
 • CC 1 pes nad 15kg ženy
 • CC 1 pes nad 15kg čistokrvní FCI
 • Bkj 1 pes muži
 • Bkj 1 pes  ženy
 • Bkj 1 pes čistokrvní FCI
 • SC 1 pes  muži/ ženy spolu (možnosť štartu aj s dvomi psami, bez možnosti umiestnenia)
 • SC 1 pes čistokrvní FCI (možnosť štartu aj s dvomi psami, bez možnosti umiestnenia)

UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

Vyhodnotenie kategórie:

Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti troch pretekárok v kategórii.

Prihlášky: online na www.mushing.sk  Na jednotlivých kolách môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali na jednotlivé kolo do termínu uzávierky prihlášok.

Uzávierka prihlášok: vždy streda do 22:00 pred daným pretekom

Štartovné: 10 € registrovaný pretekár v SZPZ/ 15eur neregistrovaný pretekár do uzávierky na účet (bude uvedený pri jednotlivých kolách)  , 20 €  registrovaný/ 25 eur neregistrovaný pretekár na mieste pretekov v hotovosti. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Pri platbe vopred za všetky kolá (registrovaný 50eur , neregistrovaný 75 eur) je v cene štartovného amotrizačná vôdzka NON-STOP DOGWEAR (2m alebo 2,7 m podľa vlastného výberu). Bude odovzdaná na prvom kole cupu.

Číslo účtu: bude uvedené pri jednotlivých kolách.
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaním. Počas celého trvania pretekov musí byť pes vedený na vôdzke pripnutej o postroj psa.

Porušenie týchto pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Účastníci do  18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC a 18 mesiacov pre SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!

Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na skrátenie trate v prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok.

V rámci pretekov bude možnosť zapožičať si bežecké vybavenie (postroj atď. ) v stánku Non-stop dogwear. Treba si ho však dopredu rezervovať mailom na jana@non-stopdogwear.sk najneskôr do dátumu uzávierky prihlášok.


* Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien - Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

Chiplist

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom našej webovej stránky.

Meno
Klub
Kategória
Psy
Ľubomír Kočik
Speed 4 Dogs
Bkj 1 pes muži
1/ESP
Petra Rabelová
--- Foreign musher ---
Bkj 1 pes ženy
1,ESP
Ľubomír Kočik
Speed 4 Dogs
CC 1 pes nad 15 kg muži
1/labrador
Anton Mihál
--- Neregistrovaní ---
CC 1 pes nad 15 kg muži
1,Doberman

Až po skončení preteku.