Začiatok 1. Prezídia 2014 je o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ                            Michal KUVIK prítomný
– manažér SZPZ                             Martin Závatzký prítomný
– viceprezident FISTC                    Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA                       Ivan Vaško  prítomný
– viceprezidentka ESDRA – IFSS   Lenka Lacková prítomná
– viceprezident ECF                        Jaroslav Jakubašek prítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy               Peter Suranovský prítomný
– ŠTK ostatné psy                            Peter Marcin  neprítomný

= 6 platných hlasov

• Prezídium otvoril Michal KUVIK ,
• zhodnotená bola zimná sezóna SZPZ ako netypická, s nedostatkom pretekov na domácej a zahraničnej úrovni,
• informoval o komunikácii SZPZ s Min. školstva, o výške dosiaľ dohodnutej dotácie,
• informoval o vybavení odmien pre športovcov ktorí boli úspešní na ME, MS,
• bolo odsúhlasené preplácanie cestovných nákladov na zimné preteky 2014 podľa platnej Ekonomickej smernice SZPZ,     ,                      hlasovanie – 6 za,
• bola prečítaná pripomienka R. Pocoša z MKL Lučenec, ktorá sa týkala podpory za organizovanie pretekov SZPZ a činnosť delegáta SZPZ,
• bol navrhnutý a odsúhlasený termín Kongresu SZPZ na 15. 06.2014 o 10.00 2014,
• termín 2. Prezídia SZPZ bol určený na 14.06.2014 o 18.00 hod v mieste ubytovania členov Prezídia SZPZ,
• Informoval o registrácii SZPZ do systému naolympijských športov – prebiehajú rokovania s pánom Mjartanom,
• Informoval o prvom vyhodnotení Vyšehradského pohára výsledky sú na www.mushing.sk ,víťazi kategórií obdržali poháre,
• požiadal členov prezídia SZPZ o predloženie návrhov o organizovaní akcií 2014 pre športovo talentovanú mládež.

J.Jakubašek informoval o ME ECF, ktoré sa uskutočnia na jeseň vo Francúzsku-bližšie info o pretekoch dodá na . www.mushing.sk.
Ďalej informoval o výške členského do ECF.

I.Vaško informoval o zasadaní GA WSA, ktoré sa bude konať v rakúskom Seefelde 19. – 21. 9. 2014, kde sa budú konať  aj jubilejné 20. MS WSA 2015. Návrhy na body programu a prihlášky na usporiadanie MS WSA 2016 a ME WSA 2017 je potrebné poslať najneskôr 4 týždne pred konaním GA.
Prvé jesenné majstrovstvá WSA sa budú konať spolu s ME IFSS 2014 vo francúzskom Lamotte – Beuvron, 170 km južne od Paríža.

R.Reistetter informoval o situácii ohľadom pretekov FISTC zima 2014 a o zasadaní GA FISTC 31.05-01.06. 2014 vo Waterloo, ktorého sa zúčastní ako delegát SZPZ a člen výboru FISTC pre šprint.

L. Lacková bola oficiálne privítaná ako nový člen Prezídia SZPZ .

P.Suranovský zhodnotil činnosť ŠTK a oznámil ukončenie svojej činnosti v Prezídiu SZPZ k termínu Kongresu 15.06.2014.

M.Závatzký oznámil písomne ukončenie svojej činnosti v Prezídiu SZPZ k dňu 16.04.2014.

Ďalej bolo odsúhlasené:
• do 10.06.2014 sa budú predkladať podnety na Kongres SZPZ 2014 členom Prezídia ohľadom návrhu nových členov ŠTK a

Menežéra zväzu, podnety pre organizovanie akcií pre športovo talentovanú mládež a ďalšie príspevky do diskusie .
• 30 minút pred Kongresom SZPZ sa bude platiť členský príspevok do SZPZ spolu so zoznamom členov jednotlivých klubov

a ich rozdelením podľa požidaviek MŠ SR.
• spravovanie www.mushing.sk- naďalej I. Vaško                 hlasovanie 5 za ,1sa zdržal

Predbežné body kongresu budú :
• prečítané reporty : predsedovia jednotlivých komisií SZPZ, viceprezidenti SZPZ, prezident SZPZ /hospodárenie SZPZ/
• voľby: ŠTK čistokrvní, ŠTK otvorení, manažér,
• program pre športovo talentovanú mládež,
• predbežný kalendár pretekov jeseň/zima 20104/2015,
• počas diskusie a v prípade záujmu vysvetlí I.Vaško prácu s www.mushing.sk.

hlasovanie 5 za ,1sa zdržal

zapísal Michal KUVIK 05.05.2014