prítomní:

SZPZ
– Michal Kuvik
– Jana Zemčáková
SAŠPZ
– Miroslav Pažúr

SAJPS
– Marcel Matanin Konečný
– Ivan Vaško
– Jana Zemčáková

Michal Kuvik
– informoval ,že štátne dotácie pre SZPZ  na rok 2012 zatiaľ nie sú preplácanie nákladov pre Slovenskú štátnu reprezentáciu bude podľa platnej ekonomickej smernice bod č. 14
– prebieha rokovanie na MŠ SR za účelom získania dotácie 2012 – po získaní dotácie bude informovať členov prezídia  SZPZ

Marcel Matanin
– prácu na stránke www.mushing.sk preberie na doporučenie M. Matanina –  Michal Baran – odsúhlasené jednohlasne
– poverený SZPZ za teamliedra do Tarvisia –ME FISTEC 10./12.2.2012 –schválený jednohlasne
– informoval o počte slovenských reprezentantov na  MS WSA Zuberec 2012 -17 reprezentantov,potvrdil,že M. Harvan bude akceptovať nomináciu slovenskej štátnej repre. aj po absolvovaní jedného preteku EP WSA 2012

Ivan Vaško
– informoval,že pretekári sa neprihlásili v stanovenom termíne / okrem Reistetter,Mlynár,Vaško ,Kuvik, Zemčáková/ a nepotvrdili záujem reprezentovať SR na ME FISTEC 2012
– predložil návrh širšej repre na sezónu2012
– predložil návrh na prihlasovanie na ME FISTC 2012 priamo teamliedrovi  M. Mataninovi-odsúhlasené jednohlasne
– poverený za teamliedra na MS WSA Zuberec

Miroslav Pažúr
– zostavil predbežnú repre na sezónu 2012 za ŠTK SAŠPZ
– J.Hošek bol poverený za teamliedra na ME ESDRA Francúzsko 2012-02-08

Zapísala Zemčáková