Začiatok 1. prezídia o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ  Michal KUVIK  prítomný
– manažér SZPZ  Martin Závatzký  prítomný
– viceprezident FISTC Roman Reistetter  ospravedlnený
– viceprezident WSA Ivan Vaško   prítomný
– viceprezident ESDRA Ján Hošek   ospravedlnený
– viceprezident ECF Jaroslav Jakubašek  prítomný
– ŠTK čistokrvné sev.psy Peter Suranovský  prítomný
– ŠTK ostatné psy  Peter Marcin   neprítomný

Prítomní 4 členovia zo 7, prezídium – uznášania schopné.

ME 2013 – WSA:
– reprezentácia 10 ľudí, dodržať podmienky a pravidlá WSA, team líder Michal KUVIK

_

FINANCIE:
– financie SZPZ na rok 2013 – 31 450 €
– finančne podporiť v roku 2013 usporiadateľov pretekov pri splnení pravidiel SZPZ

_

PRETEKÁRSKE PRAVIDLÁ:
– potrebné doplniť pretekárske pravidlá o neregistrovaných a para pretekároch SZPZ
(možnosť a podmienky štartu na pretekoch SZPZ) viceprezidenti+ ŠTK
– návrh na zaradenie kategórie D pre „otvorených“
– odsúhlasené pravidlo: Zákaz púšťania psov v areáli pretekov organizovaných SZPZ a na úväzisku „na voľno“. Porušenie sa trestá

penalizáciou 5 minút. V platnosti od 5.2.2013.

KEMP PRE JUNIOROV 2013:

– návrh na uskutočnenie kempu pre juniorov, podrobne do ďalšieho prezídia vypracuje Ivan VAŠKO

_

STANOVY SZPZ:

– nutnosť dodržiavať stanovy a pretekárske pravidlá SZPZ, ako na trati tak aj v priestoroch štartu a cieľa
– napomenutie pretekárov  – Brigita ALBERTOVÁ za pretek: Spišská Nová Ves a Detvianska Huta
– Branislav SPIŠIAK za pretek: Detvianska Huta

zapísal 10.02.2013 Martin ZÁVATZKÝ, uverejnené 19.02.2013, 08:30