Začiatok 2. prezídia o 18:00 hod.

_
Prítomní:
– prezident SZPZ  Michal KUVIK  prítomný
– manažér SZPZ  Martin Závatzký  prítomný
– viceprezident FISTC Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA Ivan Vaško   prítomný
– viceprezident ESDRA Ján Hošek   prítomný
– viceprezident ECF Jaroslav Jakubašek  prítomný
– ŠTK čistokrvné sev.psy Peter Suranovský  prítomný
– ŠTK ostatné psy  Peter Marcin   neprítomný – poveril zastupovaním Jána Hošeka
_

Ján Hošek informoval o činnosti ESDRA:
– všetko je v poriadku
– navrhol, že psy na pretekoch nebudú bez dozoru na úväzisku     7 za
– navrhol, že psy sa venčia od 6:00 a zatvárajú sa o 23:00     7 za
– navrhol, že para pretekári na pretekoch SZPZ budú štartovať na konci štartovnej listiny za neregistrovanými pretekármi, budú mať

vlastné, platné poistenie pre škody spôsobené psami a úrazové poistenie pre ľudí, podpíšu prehlásenie s organizátorom pretekov

alebo delegátom pretekov  o tom,že štartujú na vlastné nebezpečie a nebudú si nič nárokovať.     5 za, 2 proti
_

Martin Závatzký informoval:
– o vzniku nového klubu-Trebíč, p. Beblavý
– o vymazaní SAJPS z registra min. vnútra k 5.4.2013
– navrhol, že neregistrovaní pretekári budú štartovať na pretekoch SZPZ na konci štartovnej listiny     7 za
_

Ivan Vaško informoval:
– o priebehu ME Haidmuhle Nemecko
– o podaní žiadosti o prijatie SZPZ do WSA       7 za
– o komunikácii s pánom starostom zo Zuberca
– o výbere a príprave športových talentov 2013 v SZPZ, do 3. prezídia predloží rozpis a harmonogram činností v dvoch termínoch –leto,

zima alebo jeseň, zima   7 za
_

Peter Suranovský informoval:
– o regióne Orava – možnosti
– navrhol, že na pretekoch SZPZ budú pretekať otvorení aj v kategórii D    7 za
_

Roman Reistetter informoval:
– o MS FISTC v Rakúsku
– o komunikácii s F. Manatom ohľadne vstupu FISTC do IFSS a ohľadne integrácie WSA a FISTC
– o predvolaní pretekárov Spišiaka a Albertovej na 3. prezídium SZPZ    7 za
_

Jaroslav Jakubašek informoval:
– o zaregistrovaní klubu
– o ME ECF vo Švajčiarsku – info na www.mushing.sk
_

Michal KUVIK informoval:
– o pretekoch Baltic Cup
– o komunikácii s Ministerstvom školstva SR
– o činnosti IFSS v Európe
– o oblečení pre kat. SKJ, eventuálne D,C – dvojdielne kombinézy – bunda sa doplní modrou farbou a nápisom Slovakia s horami,

nohavice –design k bunde, nápis Slovakia   7 za
– vyzval viceprezidentov o zistenie č. účtov a platby členských poplatkov do medzi. organizácií

_

Zapísal 17.04.2013 Michal KUVIK, zverejnené 26.04.2013