Prítomní:

za SAŠPZ
–   prezident Miro Pažúr – zastupovaním poveril Igora Štefana –neprítomný
–  ŠTK SAŠPZ – predseda František Hybeľ –  neprítomný

za SAJPSP
– prezident  Ján Martinka – zastupovaním poveril Martina Závatzkého – prítomný
– ŠTK SAJPSP – predseda Peter Suranovský ,člen Ivan Vaško-prítomný
– Viceprezident Branislav Slaný – zastupovaním poveril – Janu Zemčákovú-prítomná

Prítomní 3. členovia z 5. = uznášania schopné prezídium.

Program:

1. bola odsúhlasená nová štruktúra SZPZ,ktorá bude predmetom jednania 3. Prezídia SZPZ –  25.04.2012 v Smižanoch –Vyšná o 18.00 hod.

2. boli predbežne určení členovia novej štruktúry Prezídia SZPZ a revíznej komisie SZPZ

do 25.04.2012 sa zabezpečí:

3.Prípravu úpravy stanov SZPZ pre Kongres SZPZ 2012 ,príprava Rokovacieho poriadku,Volebného poriadku –Martin Závatzký

4.Prípravu dokumentov pre nadradené organizácie –Ivan Vaško v spolupráci s Petrom Suranovským a Františkom Hybeľom

5.Konzultácia so sponzorom-Pharmacopola-Michal Kuvik

6.Web stránka Mushingu –prezídium SZPZ

7.podnety na kongresy nadradených organizácií dodajú do 15.04.2012:
– ESDRA – Miroslav Pažúr
– FISTEC – Ján Martinka po členskej schôdzi 30.4.2012
– ECF – SZPZ
– IFSS – SZPZ

8. 27.28.04.2012 sa uskutoční členská schôdza SAJPSP  – Zápis doručiť na SZPZ

9. do 15.04.2012 oznámi Miroslav Pažúr termín členskej schôdze SAŠPZ- Zápis doručiť na SZPZ

Zapísal 01.04.2012 Michal KUVIK