Začiatok 3. Prezídia o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ  Michal KUVIK  prítomný
– manažér SZPZ  Martin Závatzký  prítomný
– viceprezident FISTC Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA Ivan Vaško   prítomný
– viceprezident ESDRA Ján Hošek   prítomný
– viceprezident ECF Jaroslav Jakubašek  prítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy Peter Suranovský  prítomný
– ŠTK ostatné psy  Peter Marcin   neprítomný
= 6 platných hlasov

_
Pozvaní :
– Róbert Pocoš RKK SZPZ  prítomný
– Ondrej Mináč neprítomný
– Brigita Albertová neprítomná
– Branislav Spišiak neprítomný

_
1. Prejednávala sa možnosť štartovania para športovcov na pretekoch organizovaných SZPZ.
Bolo odsúhlasené:
– paramushing je disciplína                                                                                                                                                          5 za 1 proti
– štartujúci v paramushingu preukáže  poistenie psov, mushera, trassera, paramusher prinesie

preukaz ZŤP,  trasser podpíše prehlásenie, podľa ktorého štartuje on a paramusher na vlastné nebezpečie        5 za 1 proti
– možnosť a podmienky štartovania  paramushingu budú v propozíciách organizátora pretekov, pričom riaditeľ

alebo delegát pretekov môžu štart paramushingu zrušiť podľa vlastného uváženia                                                      5 za 1 proti
– disciplína paramushing štartuje podľa štartovej listiny 5 minút po neregistrovaných pretekároch

a vyhodnotená bude vo výsledkovej listine                                                                                                                               5 za 1 proti
– disciplína paramushing bude mať skúšobnú dobu do Kongresu 2014                                                                           6 za 0 proti
2. Martin Závatzký predniesol štruktúru programu na Kongres 2013                                                                                       6 za 0 proti
3. Roman Reistetter bude delegát na schôdzu FISTEC s hlasovacím právom 1 hlas                                                         5 za
4. Róbert Pocoš +1 budú vyslaní na školenie rozhodcov IFSS                                                                                                  6 za 0 proti
5. Ivan Vaško informoval o tábore pre športové talenty s miestom Spišské Tomášovce  v termínoch

11.-14. 07. 2013 alebo 01.-04.08.2013                                                                                                                                      5 za 1 proti
6. Róbert Pocoš navrhol, že sťažnosti a protesty na pretekoch organizovaných SZPZ sa budú riešiť po zložení

čiastky 30,-EUR riaditeľovi pretekov.                                                                                                                                           6 za 0 proti
7. Bola odsúhlasená dvojdielna bežecká kombinéza pre reprezentáciu SZPZ a to model a farebné riešenie.              6 za 0 proti

_
zapísal Michal KUVIK 24.5.2013, zverejnené 26.05.2013, 13:30