Začiatok 3. Prezídia 2014 je o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ                             Michal KUVIK prítomný
– manažér SZPZ                              Branislav Slaný  neprítomný
– viceprezident FISTC                     Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA                       Ivan Vaško  prítomný
– viceprezidentka IFSS                    Lenka Lacková prítomná
– viceprezident ECF                        Jaroslav Jakubašek neprítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy               Patrik Lučanský prítomný
– ŠTK ostatné psy                            Katarína Vigodová  prítomná

= 5 platných hlasov

• Prezídium otvoril a prítomných uvítal Michal KUVIK,


• Michal Kuvik podal správu o finančnej situácii SZPZ, ktorá vznikla krátením dotácie na polovicu oproti roku 2013 a následným dohodnutím preplácania nákladov na 1. Prezídiu SZPZ podľa platnej ekon. smernice SZPZ. Výsledkom toho zatiaľ je, že jesenné preteky sa nebudú preplácať.


Ďalej informoval o zasadnutiach športových zväzov na MŠ, ktorých sa SZPZ zúčastňuje.


Organizovanie Vyšehradského pohára, ktorého časť v ČR by sa mohla realizovať na Troch studniach-vybavuje K. Vigodová. Maďarskú časť zistí R. Pocoš s Andreou Dér. Slovenská časť bude v SNV a Poľská v Kamionke-Mikolov.


Pretekov ME ECF  2014 sa nikto zo SR nezúčastnil.

• Ivan Vaško predniesol správu o zasadaní GA WSA, v rakúskom Seefelde 19. – 21. 9. 2014.
Hovoril o organizovaní úväzísk na MS a o trati MS, ktorú si s organizátormi prešli.
Jubilejné 20. MS WSA sa budú konať 19.-22.02.-2015.
V roku 2016 sa budú organizovať preteky WSA vo Frauenwalde, Nemecko.
Na pretekoch WSA očkovanie psov proti kotercovému kašľu nie je povinné, avšak SZPZ ho doporučuje.
Ďalej informoval o jesenných pretekoch ME IFSS, ktoré sa organizujú spolu s WSA vo Francúzsku 27.-30.11.2014 Lamotte Beuvron.

• Roman Reistetter predniesol správu o organizovaní ME FISTC v Maďarsku-Vének 21.-23.11.2014, o povinnosti očkovania proti kotercovému kašľu na pretekoch FISTC nevedel


• Lenka Lacková informovala o činnosti IFSS, pretekoch WSA- IFSS, o zimných etapových pretekoch a o možnosti financovania a podpory pretekárov, ktorý sa zúčastňujkú týchto pretekov. Je potrebné doplniť ekonomickú smernicu, podľa podnetov pretekárov a prezídia SZPZ, prejednať ju na prezídiu pred Kongresom SZPZ a následne na Kongrese 2015 prijať


• Patrik Lučanský informoval o zložení repre SR na jesenné majstrovské preteky 2014
WSA-IFSS:
Priezvisko      Meno       Klub                  kategória
Kuvik               Michal     ŠK Arching      C1
Zemčáková    Jana        ŠK Arching      C1
Drábik             Andrej     SHT Haniska  BKJ1M
Reistetter        Roman   ŠK Donly         BKJ1M veteran
Reistetterová Carla       ŠK Donly         BKJ1WJ juniorka

FISTC
A reprezentácia:

Canicross 1 pes muži:
Michal Ivančo
Ján Néger

Canicross 2 psy muži:
Marcel Matanin

Bikejoring 1 pes muži:
Roman Reistetter
Patrik Lučanský
Igor Štefan

Bikejoring 2 psy muži:
Ivan Vaško

Bikejoring 1 pes ženy:
Lenka Bičkošová

Bikejoring 1 pes ženy juniorky:
Carla Reistetterová

B1:
Maroš Litvaj

C1:
Jana Zemčáková
Michal Kuvik

D1:
Igor Pribula

B reprezentácia:

Canicross 1 pes muži:
Michal Barna

Bikejoring 2 psy muži:
Andrej Drábik

C1:
Liana Svoreňová Pilcerová

Reprezentácia SR SZPZ na jeseň 2014 v tomto zložení bola odsúhlasená –hlasovanie  za 5


• Katarína Vigodová spolu s Patrikom navrhovali repre WSA-IFSS jeseň.


• bolo dohodnuté, že neregistrovaní pretekári budú štartovať na pretekoch SZPZ za podmienok:
– 5 min po dobehnutí posledného registrovaného pretekára
– V poradí ako registrovaní
– Povinná odmena-diplom s časovým údajom
Tieto podmienky sa odsúhlasia na Kongrese SZPZ 2015 a budú zakotvené v Smernici SZPZ  -hlasovanie   za 5


• Hovorilo sa na podnet Patrika Lučanského o propagácii mushingu s cieľom registrácie nových členov-úloha  oboch ŠTK – hlasovanie  za 5


• Bolo odsúhlasené, že Lenka Bičkošová spracuje návrh licencie pretekára SZPZ – hlasovanie  za 5.


• Ďalej sa hovorilo o sprísnení testu na alkohol, no nedohodlo sa ako.


• 4. Prezídium SZPZ bude v piatok 19.12.2014 v Smižanoch-Vyšná


zapísal Michal KUVIK 17.11.2014 – zverejnené 02. 12. 2014, 00:58