Začiatok 4. Prezídia o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ               Michal KUVIK       prítomný
– manažér SZPZ                 Martin Závatzký     prítomný
– viceprezident FISTC       Roman Reistetter    neprítomný
– viceprezident WSA         Ivan Vaško              prítomný
– viceprezident ESDRA     Ján Hošek               prítomný
– viceprezident ECF          Jaroslav Jakubašek  prítomný
– ŠTK čistokrvné sev.psy  Peter Suranovský    prítomný
– ŠTK ostatné psy              Peter Marcin           neprítomný
= 5 platných hlasov

Prezídium otvoril Michal KUVIK ,
– Kalendár pretekov – odsúhlasil sa kalemdár jesenných pretekov a predbežné termíny zimných pretekov

– Zmluva o usporiadaní pretekov – zmluvu aktualizuje manažér SZPZ

– Členské v SZPZ – členské na ďalšie roky  bude platené na Kongresoch SZPZ

– Pretekársky poriadok – aktualizoval P. Suranovský podľa nadnárodných a medzinárodných pravidiel

– Kategórie – budú podľa pravidiel IFSS, FISTC, WSA

– Výsledková listina – bude spracovaná podľa jednotlivých kategórií

zapísal Michal KUVIK 12.10.2013 – zverejnené 05.01.2014, 22:50