O 16.00 začalo 5.Prezídium SZPZ

 

Prítomní:

Za SZPZ:

– prezident SZPZ –Michal KUVIK                                                             – prítomný

– viceprezident B.Slaný poveril zastupovaním J.Zemčákovú                    – prítomná

Za SAŠPZ:

– prezident SAŠPZ M.Pažúr                                                                      – neprítomný

– predseda ŠTK SAŠPZ F. Hybeľ                                                              – neprítomný

Za SAJPSP:

– prezident Ján Martinka                                                                           – prítomný

– ŠTK SAJPSP –Peter Suranovský                                                            – prítomný.

 

Prítomní 4 zvolení členovia = uznášania schopné Prezídium.

Pozvaní:

Martin Závatzký, Ivan Vaško, Roman Reistetter.

 

PROGRAM:

 

1.kontrola plnenia úloh z 3. Prezídia

– úlohy z 3. Prezídia boli splnené

2.predbežný kalendár pretekov na sezónu 2012/2013-ŠTK SAJPSP,SAŠPZ

3. vyhodnotenie podnetov na činnosť a zloženie SZPZ

4. informácie o IS Min. školstva SR – povinnosť predsedov klubov SZPZ zaslať predpísané údaje na: kuvik@arching.sk do určeného termínu

5.príprava podkladov pre návrh Uznesení na 5.Prezídium SZPZ 29.09.2012.

 

 

Zapísal 28.06.2012 Michal KUVIK