Zúčastnení:  Michal Kuvik, Katarína Vigodová, Lenka Lacková, Ivan Vaško, Patrik Lučanský, Jaroslav Jakubášek, Branislav Slaný,

Program:
1. Info prezidenta SZPZ o aktuálnom dianí
2. Správa viceprezidenta pre ESDRA
3. Správa ŠTK – otvorení
4. Správa ŠTK –severské plemená FCI
5. Správa viceprezidenta WSA

1.Info prezidenta SZPZ o aktuálnom dianí
– podávali sa žiadosti na ministerstvo so zákonnou spoluúčasťou, ďalej bolapodaná žiadosť  na materiálové zabezpečenie pre reprezentáciu a za dosiahnuté výsledky v roku 2014,
– poďakovanie Katke a Paťovi za korektnú komunikáciu -sumarizácia výsledkov k dotáciám, navrhovanie repre jeseň,
– do ankety k zákonu o športe  pre MŠ sa nikto z mushingu nezapojil, za SZPZ zaslal pripomienky len prezident SZPZ,
– v Bratislave boli na jeseň stretnutia KŠZ-o antidopingu, ZTŠČ o financovaní športu v SR a o zákone o športe,
– okrem toho bolo stretnutie na ministerstve školstva ,kde sa prezentoval nový systém podávania žiadostí o dotácie,
– prezident SZPZ jednal s M. Orlovským o možnosti sponzoringu pre SZPZ od Royal Canin – na našej stránke bude aktuálna ponuka krmív a ceny sa budú upravovať podľa množstva objednávok


2.Správa viceprezidenta pre ESDRA – Lenka Lacková

Správa za IFSS

SPRINT A MID
Majstrovstvá sveta na snehu 2015 SPRINT a MID sa budú konať v Nemecku na dvoch miestach. V meste Bernau (20. – 22. februára 2015) a (24. – 25. februára 2015) a Todtmoos (27. februára – 1. marca 2015). V Todtmoos sa bude bežať SPRINT 4-dog, 4-dog Junior, 6-dog, 8-dog a trieda otvorených. Ostatné kategórie SPRINT a MID sa budú bežať v Bernau.
Každá krajina má právo zvoliť si vlastný spôsob nominačných kritérii, ktoré musia byť predložené písomne na oficiálnom formulári prihlášky.
Platba štartovného sa vykoná na účet IFSS. Do 2. februára 2015 musí byť zaplatené štartovné a prihlášky musia byť zaslané na email: vp.economy@sleddogsport.net
Za všetky neskoré prihlášky sa bude platiť dvojnásobné štartovné a budú podliehať schváleniu IFSS.
Každá súťažná kategória bude vyhodnotená iba v prípade, že v nej bude štartovať najmenej 5 pretekárov v prvom kole.
Všetky podrobnosti o triedach, vzdialenostiach a vstupných poplatkoch sú uvedené v odkaze http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2014/07/WC2015-Invitation-141024LunbergR.pdf
Aktuálne informácie sú zverejnené na www.sleddogsport.net a www.wm2015.eu

LONG
Majstrovstvá sveta na snehu LONG sa budú konať po 2.-krát v histórii IFSS v Európe v Nórsku (obvykle MS LONG IFSS býva na Aljaške/Kanade).
Konať sa budú v rámci pretekov FINNMARKSLOPET 2015, na trati dlhej 500 km, v termíne od 5. – 14. marca 2015.
Za Slovensko nás budú reprezentovať 2 pretekári: Miloš Gonda a Ján Šlosár. (prihlasovanie na preteky bolo ukončené 31. októbra 2014).
Ešte im treba vybaviť DID čísla.


3.Správa ŠTK – otvorení – Katarína Vigodová
Návrh reprezentácie, kde je potvrdený záujem mushera:

MS Long Finnmarkslopet– NORSKO
Miloš Gonda, Dátum narodenia: 06. Jún 1977
Ján Slosár, Dátum narodenia: 28. Október 1984

MS Mid Bernau– NEMECKO
Lenka Lacková, Dátum narodenia: 08. Marec 1990
Miroslav Pažúr,

MS SprintTodtmoos– NEMECKO
Jakub Reguly, Dátum narodenia: 14. 09. 1986

4.Správa ŠTK – severské plemená FCI – Patrik Lučanský
ŠTK Severských plemien do predbežnej nominácie navrhuje nižšie zverejnený zoznam ľudí. Všetci sú uvedení bez kategórie, nakoľko je pred sezónou a kategórie sa budú ešte upresňovať:

Michal Ivančo
Ján Néger
Juraj Kendra
Marcel Matanin
Roman Reistetter
Patrik Lučanský
Igor Štefan
Samuel Horbaľ
Ivan Vaško
Lenka Bičkošová
Carla Reistetterová
Maroš Litvaj
Jana Zemčáková
Michal Kuvik
Igor Pribula
Andrej Drábik

5.Správa viceprezidenta WSA a správcu www.mushing.sk – Ivan Vaško

MS WSA sa budú konať 19. – 22. 2. 2015, uzávierka prihlášok je 9. 2. 2015. Ďalšie info bude v novom roku.


9. 11. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v zložení Branislav Slaný, Ivan Vaško a Róbert Píša(programátor mushing.sk).

Rozoberal sa systém prihlasovania na preteky, ktorý v súčasnosti viacerým členom SZPZ nefunguje. Problém je v tom, že momentálne sú dve prihlasovania(užívateľ stránky mushing.sk a člen SZPZ do admin sekcie). Dohodlo sa, že sa to prerobí a bude iba jedno prihlasovanie s odkazom na stránke pre vstup do admin sekcie a späť.

Ďalej sa dohodlo, že sa zjednoduší/doladí prihlasovanie/formulár prihlášky na preteky SZPZ, na základe čoho budú mať pretekári k dispozícii výstup v elektronickej forme(pdf) a aj tlačový a taktiež k týmto formulárom budú mať prístup aj usporiadatelia pretekov. Výslednú podobu formulárov prikladám v prílohe na pripomienkovanie. Export zoznamu prihlásených do formátu je dostupný už teraz.

Dohodlo sa tiež, že sa vytvorí jednoduchý prístup k vytváraniu tlačových zostáv pre potreby prezidenta SZPZ za všetkých členov zväzu a  jednotlivých klubov. Prístup pre vytváranie zostáv budú mať aj predsedovia klubov pre svoje potreby. Najskôr však musí byť definované, aké údaje majú tieto zostavy obsahovať.

Ako stále avizujem, očakávam aj ďalšie podnety z vašej strany na vylepšenie web stránky zväzu.

Zapísal:  Ing.Branislav Slaný, 29.12.2014 – zverejnené 07.01.2015, 12:18