O 16.00 začalo 5.Prezídium SZPZ

 

Prítomní:

Za SZPZ:

– prezident SZPZ – Michal KUVIK                                                     – prítomný

– viceprezident B. Slaný poveril zastupovaním J. Zemčákovú          – prítomná

Za SAŠPZ:

– prezident SAŠPZ M. Pažúr                                                            – neprítomný

– predseda ŠTK SAŠPZ F. Hybeľ                                                     – neprítomný

Za SAJPSP:

– prezident Ján Martinka                                                                  – prítomný

– ŠTK SAJPSP – Peter Suranovský                                                   – prítomný

 

Prítomní 4 zvolení členovia = uznášania schopné Prezídium.

Pozvaní: M. Závatzký, I. Vaško, R. Reistetter.

 

 

PROGRAM:

 

1. Kontrola plnenia úloh zo 4. Prezídia

– úlohy zo 4. Prezídia boli splnené

2. Návrh Uznesenia č.1 na Kongres SZPZ – Nová štruktúra SZPZ

Návrh novej štruktúry:

– prezident SZPZ

– viceprezident pre FISTC

– viceprezident pre WSA

– viceprezident pre ECF

– viceprezident pre ESDRA

– manažér SZPZ

– ŠTK  – pretekári so severskými plemenami psov

– pretekári s ostatnými psami

– RKK

3. Návrh Uznesenia č.2 na Kongres SZPZ – Úprava stanov SZPZ

4. Návrh Uznesenia č.3 na Kongres SZPZ – Členský poplatok do SZPZ

Členský poplatok do SZPZ je 10,-Eur za člena SZPZ.

Splatnosť je do 30.10.2012.

5. Návrh úpravy – Ekonomická smernica SZPZ

Úprava a aktualizácia ekonomickej smernice podľa podnetov členov SZPZ bude riešená na 6. prezídiu SZPZ.

6. Správca webu SZPZ je Ivan Vaško.

7. Kalendár pretekov sa doplní na Kongrese SZPZ 30.09.2012.

8. Aktualizácia zmluvy s usporiadateľom pretekov – pripraví na 6. prezídium Ivan Vaško.

9. Michal KUVIK –vyzval na dodržiavanie vnútorných predpisov SZPZ.

10. Bol odsúhlasený grafický návrh nápisu SLOVAKIA a forma štátneho znaku pre nové oblečenie reprezentácie SZPZ.

 

 

Zapísal 29.09.2012 Michal KUVIK