Dňa 7.12.2018 sa v X-Bionic Sphere resort v Šamoríne konalo 55. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru. Prví krát v histórii SZPZ, malo na valnom zhromaždení SOV aj svoje zastúpenie. Prostredníctvom Viceprezidenta pre FISTC Petra Chanas sa SZPZ zúčastnilo, tohto historického valného zhromaždenia ako hosť.

Toto valné zhromaždenie SOV bolo historické z dvoch dôvodov.

Prvým dôvodom bolo, že na tomto valnom zhromaždení SOV začalo svoju novú éru v pôsobení na poli slovenského športu. Delegáti členov SOV odhlasovali zmenu Slovenského olympijského výboru na Slovenský olympijský a športový výbor, vrátane zmeny loga a spolu s potrebnými zmenami stanov SOV. Týmto sa započala zmena pôvodného SOV na nové SOŠV, ktoré v budúcnosti bude predstavovať “strešnú organizáciu slovenského športového hnutia”. Toto umožní aby do SOŠV vstúpili aj neolympijské športy a stali sa plnohodnotnými členmi, čo doteraz nebolo možné, a mohli prispieť k postupnému posilňovaniu autonómie športového hnutia na Slovensku.

Druhým dôvodom, tým podstatnejším pre nás, bolo získanie pozvánky na toto historické valné zhromaždenie, čo potvrdilo, že naša snaha o vstup do SOV (po novom SOŠV) a rokovania s predstaviteľmi SOV  je na dobrej ceste a bude smerovať k úspešnému prijatiu SZPZ za riadneho člena SOŠV, dúfajme že už v priebehu prvého polroka 2019. Čo nám členstvo v SOŠV prinesie? Myslíme si, že členstvo v SOŠV nám ako menšiemu zväzu prinesie lepšiu možnosť zapojiť sa do “politiky” v športe a byť pri rodení sa zákonov a pravidiel ovplyvňujúcich dianie v športe na Slovensku, takisto prinesie možnú prestíž (marketingový potenciál) ako členovi SOŠV, ďalej prístup k aktuálnym informáciám o projektoch a dotáciách, ktoré by sme mohli využiť a množstvo iných potencionálnych výhod.

Pre budúci rozvoj nášho športu a jeho zviditeľnenie je určite potrebné aby sa vedenie SZPZ aktívne zapojilo do diania v slovenskom športe a začalo budovať povedomie o športe psích záprahov, čo sa týmto krokom dúfam začne napĺňať.

Peter Chanas, Viceprezident pre FISTC

FOTO: Ján Súkup a Peter Chanas