Dňa 24.4.2018 sa v kongresovej sále hotela NH Gate One konalo 56. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru. Prostredníctvom Viceprezidenta pre FISTC Petra Chanas sa SZPZ zúčastnilo, tohto valného zhromaždenia ako hosť, nakoľko na základe našej žiadosti VV SOŠV navrhol prijatie SZPZ za riadneho člena SOŠV.

Počas konania valného zhromaždenia, v bode venovanému príjímaniu nových členov, sme mali v krátkosti možnosť odprezentovať, pár vetami, aj náš zväz. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o prijímaní jednotlivých navrhnutých členov do SOŠV. Slovenský zväz psích záprahov bol jednohlasne prijatý a po konečnom odsúhlasení správy mandátovej a návrhovej komisie sa SZPZ definitívne stalo riadnym členom SOŠV.

Čo nám členstvo v SOŠV prinesie? Myslíme si, že členstvo v SOŠV nám ako menšiemu zväzu prinesie lepšiu možnosť zapojiť sa do “politiky” v športe, byť pri rodení sa zákonov a pravidiel ovplyvňujúcich dianie v športe na Slovensku, takisto prinesie prestíž (marketingový potenciál) ako členovi SOŠV, ďalej prístup k aktuálnym informáciám o projektoch a dotáciách a podporu pri ich čerpaní, ktoré by sme mohli využiť na zvýšenie príjímov do nášho športu a do budúcna  s výziou iných výhod, ktoré môžu plynúť z členstva v strešnej organizácii pre šport na Slovensku.

Vedenie SZPZ sa bude snažiť aby sme boli aktívnym a platným členom SOŠV a v čo najväčšej miere naše členstvo využili pre našich členov.

Peter Chanas, Viceprezident pre FISTC