Prosíme všetkých záujemcov o reprezentáciu na MS FISTC On-snow Sprint aby do 9.2.2022 14:00 nahlásili predbežný záujem o reprezentáciu na email prezídia prezidium@mushing.sk. Organizáciu MS sa ponúkli zastrešiť organizátori z Rumuska na tratiach preteku DRUMUL ROMANILOR v termíne 24.-26.2.2022. Organizátorom je však dopredu potrebné nahlásiť predbežný záujem za jednotlivé krajiny, ktoré by sa MS zúčastnili. Po definitívnom potvrdení toho, či sa MS uskutočnia v Rumunsku, SZPZ zverejní inštrukcie pre záujemcov o reprezentáciu.