Na základe oficiálnych pravidiel zväzu dôrazne žiadame predsedov klubov o dodržiavanie termínov na akékoľvek úkony určené SZPZ. (Napr. nahlasovanie reprezentácie na medzinárodné preteky). Od dnešného dňa (19.10.2021) sú termíny definitívne a po ich uplynutí nebude klubom umožnená žiadna dohláška.