Prístupy na klubových manažérov – KM (predsedov/prezidentov klubov) boli zaslané. Prosím ak by zástupcovia nedostali prístup do systému do konca týždňa alebo mali iný problém v rámci tohto systému, aby sa nahlásili na mail prezidium@flyinghusky.eu alebo ma kontaktovali cez FB Messenger kde budeme riešiť vzniknuté problémy.

V prvej fáze prosíme KM, aby v ňom aktualiozvali svoju členskú základnu. Dajte si prosím záležať na kontrolu všetkých impotovaných údajov a to hľavne povinných (s hviezdičkou) aby sme pri následnom exporte do IS športuz mali čo najmenej chýb a to pri každom členovi klubu (v záložke “Osoba – Hladať ososbu”, pre zobrazenie všetkých členov stačí NEZADAŤ filter a stlačiť tlačidlo “Hladať”, zobrazenie a zmena údajov sa robia cez tlačítko “Zobrazit” a následne každý údaj sa dá meniť a treba ho samostatne uložiť po zmene – tlačítko “uložiť” na konci pola s údajom). Databáza sa zjavne imporovala s viacerými chybami A to hlavne v dátume narodenia ale dúfam, že toto bude posledné opravovanie a doplnovanie. Taktiež nie sú inportovaný všteci členovia preto prosím skontrolujte si stav členov a chýbajúcich doplňte (v záložke “Klubová agenda – Nová žiadosť o registráciu osoby”)

Zároveň poprosím aby ste si vyplnili psov do systému aby sme túto funkciu otestovali pred uplným otvorením systému.

Následne budú vygenerované prístupy jednotlivým členom a postupne bude spustené aj prihlasovanie na preteky cez tento systém.

Prípadne pripomienky a návrhy posielajte na kontakty uvedené vyššie.

Peter Chanas