Kongres FISTC 2019 sa uskutočnil 25.5.2019 v Hotely Hasik v maďarskej obci Döbrönte. Kongres zahájil a zároveň viedol Harry Braekmans, ktorý zastupoval súčasného prezidenta Franca Mannata, ktorému bohužiaľ zdravotný stav nedovoľoval zúčastniť sa.

Priebeh kongresu:

 • Report prezidenta vo forme listu – zhodnotenie sezóny, úspešné majstrovstvá v Abertamoch a v Millegrobbe
 • Franco Mannato bol zvolený honorárnym prezidentom FISTC
 • Program kongresu 2019 bol jednohlasne prijatý
 • Boli prezentované správy viceprezidenta, sekretárky, pokladníčky, riaditeľa pre OFF-SNOW preteky, riaditeľa pre šprinty a riaditeľa pri distančné preteky.
 • Neboli prijaté žiadne nové žiadosti o členstvo vo FISTC
 • Rumunsko musí do 30.9.2019 vyriešiť situáciu s členstvom vo FISTC a WSA
 • Kanadský eskimácky pes sa stal 5. akceptovaným plemenom vo federácii FISTC
 • Voľby do prezídia FISTC:
  • President – Alain Diffort – hlasovanie: Heidi Schmolz (9), Alain Diffort (10)
  • Vicepresident – Laszlo Nagy – hlasovanie: Harry Braekmans (7), Laszlo Nagy (12)
  • Secretary – Ivelin Todorov – hlasovanie: Ivelin Todorov (18)
  • Treasurer – Veronika Klimova – hlasovanie:  Veronika Klimova (18)
  • Director Sprint – Harry Braekmans – hlasovanie: Patrik Lučanský (7), Harry Braekmans (12)
  • Director Distance – Roman Habasko – hlasovanie: Roman Habasko (16)
  • Director Cart – Gerald Schinzel – hlasovanie: Gerald Schinzel (16)
  • Animal welfare – Harry Braekmans – hlasovanie: Harry Braekmans (18)
  • Veterinary – Laura Ravaschio – hlasovanie: Laura Ravaschio (19)
 • Návrhy doručené prezídiu:
  • Taliansko
   • Dokladovanie pôvodu psa bude možné len originálnym rodokmeňom, alebo jeho overenou kópiou. – prijaté
   • Za sfalšovaný rodokmeň použitý na pretekoch FISTC nesie zodpovednosť aj musher aj federácia ktorej je členom. Obe strany budú musieť zaplatiť pokutu 150 + 150 €. V prípade, ak sa situácia bude 3x opakovať, federácia 1 rok nemôže vydávať nové dokumenty. – prijaté
   • Vytvorí sa databáza mikročipov – FIMS ponúkol program zadarmo – prijaté
   • Mass start kategória – môže byť zorganizovaná organizátorom. – prijaté
  • Česko
   • Zníženie počtu kategórii majstrovstiev kvôli malej účasti – spájanie 1 a 2 psov, D kategória, C a B kategórie spolu – zavrhnuté
   • Zrušenie brush bow – predné koleso však musí mať ochranu, napr. plastová ochrana – prijaté
   • Zrušenie minimálnej váhy kár, kategórie C a D môžu používať trojkolku, od B vyššie už musia používať štvorkolku. Distance kategórie musia kompletne používať štvorkolku – prijaté
   • Online registrácia – termíny 14 dní a 7 dní pred štartom (modifikácie +15% príplatok za štartovné), prihlášky budú verejné – prijaté
  • Kalendár 2019/2020
   • ME OFF-SNOW – Maďarsko – Magyarpolány – 7.-10.11.2019
   • ME ON-SNOW – zatiaľ bez organizátora
  • Kalendár 2020/21
   • ME OFF-SNOW – Nemecko
   • MS ON-SNOW – Slovinsko
   • ME MID a Distance – Česko
  • Kalendár 2021/22
   • ME OFF-SNOW – Turín
   • ME ON-SNOW – Bulharsko

Ďalší kongres FISTC sa uskutoční v Nemecku.

Patrik Lučanský, viceprezident pre FISTC.