Kongres SZPZ sa uskutoční 28.4.2018 o 12.00 hod v Prešove, reštaurácia Sokolovňa.

Program kongresu:

  1. Otvorenie,voľba komisii mandtovej,volebnej a návrhovej,scválenie programu.
  2. Správa prezidenta SZPZ.
  3. Správa vice prezidenta pre FISTC a ŠTK
  4. Správa vicprezidenta pre WSA
  5. Správa  viceprezidentapre IFSS a ECF
  6. Voľby prezidenta a prezídia SZPZ.
  7. Informatizácia športu,webová stránka zväzu.
  8. Vyhodnotenie sezony a predbežný kalendár pre sezonu 2018/19
  9. Rôzne

Podnety a návrhy do programu kongresu je potrebne doručiť prezidentovi SZPZ do 15.4.2018.

Návrhy na zmenu prezidenta a prezídia SZPZ do 15.4.2018

Návrhy na smenu smerníc SZPZ  do 15.4.2018

Podnety budú prerokované na prezídiu 28.4.2018 o 11:00 hod