Kongres SZPZ sa uskutoční 16.6.2019 o 13:30 v Mengusovciach v reštauračnom zariadení Čerešňový sad (MAPA).

1. Otvorenie, voľba komisií – mandátovej a návrhovej, schválenie programu.
2. Správa prezidenta SZPZ.
3. Správa vice prezidenta pre FISTC
4. Správa vicprezidenta pre WSA
5. Správa viceprezidenta pre IFSS a ICF
6. Pretekársky poriadok
7. Ekonomická smernica
8. Vyhodnotenie sezóny a predbežný kalendár pre sezónu 2019/20
9. Diskusia

Podnety a návrhy do programu kongresu je potrebne doručiť prezidentovi SZPZ do 12.6.2019.

Podnety budú prerokované na prezídiu dňa 16.6.2019 o 10:00.