Kongres SZPZ sa uskutoční 1.2.2020 o 17:00 na pretekoch MSR v Oravskej Polhore.

Program kongresu:

  1. Otvorenie, voľba komisií – mandátovej a návrhovej, schválenie programu.
  2. Správa prezidenta SZPZ.
  3. Správa viceprezidenta pre FISTC
  4. Správa viceprezidenta pre WSA
  5. Správa viceprezidenta pre IFSS a ICF
  6. Pretekársky poriadok
  7. Welfare protokol
  8. Ekonomická smernica
  9. Vyhodnotenie sezóny a predbežný kalendár pre sezónu 2020/21
  10. Diskusia

Podnety a návrhy do programu kongresu je potrebne doručiť emailom prezidentovi SZPZ (igorpribula11@gmail.com) a kópiou na email prezídia (prezidium@mushing.sk) do 29.1.2020.

Podnety budú prerokované na prezídiu dňa 1.2.2020 o 16:00.