Vážení delegáti,

Generálne zhromaždenie (kongres) SZPZ sa uskutoční v sobotu 3.12.2022 na pretekoch MSR v Šamoríne. Miesto konania je stan v mieste štart/cieľ pretekov, čas konania GZ 2022 je 16:00.

Nižšie nájdete základné dokumenty ku GZ:

  1. Program GZ 2022 Šamorín
  2. Prezenčná listina GZ 2022 Šamorín
  3. Rokovací poriadok GZ 2022 Šamorín
  4. Volebný poriadok GZ 2022 Šamorín
  5. Matriál – Voľba člena Prezídia SZPZ – ŠTK ostatné plemená