Zápisnica kongres SZPZ Teplička nad Váhom

 

Kongresu sa zúčastnili:

Jaroslav Bánoci – Sibírsky husky team Haniska a Bardejovský klub musherov

Igor Štefan – Klub psích záprahov Humenné

Milan Daško – Musher klub Trenčín

Natália Kandrová – Športový klub Severan

Liana Pilcerová Svoreňová – Musher klub Lučenec

Ľuboš Ocet- Slovenský klub severských a Japonských plemien

Martin Šipkovský – Samojed klu Slovensko

Ľuboš Strapec – Husky team Orava

Marcel Matanin- Prima Siberian husky klub

Branislav Slaný- viceprezident FISTC

 

Kongres otvoril Marcel Matanin, návrhom mandátovej komisie. Do ktorej bola zvolená Liana Pilcerová a Ľuboš Ocet. Kongres bol uznášania schopný, počet hlasov 10.

Schválenie programu kongresu prebehlo jendohlasne 10 za

Branislav Slaný prečítal správu viceprezidenta FISTC

Jaroslav Bánoci prečítal správu viceprezidenta IFSS a ECF

Igor Štefan informoval o umiestneniach našich reprezentantov na  FISTC a WSA preetkoch

Marcel Matanin predniesol správu o činnosti SZPZ a správu o financiách SZPZ.

Marcel Matanin oboznámil so zmenou stanov SZPZ po zohľadnení zmien podľa zákona o športe, všetky aktuálne zmeny sa rozošlú predsedom klubov.

Prednesený návrh prezídia na vyškrtnutie maximálne výšky štartovného 9 za, 1 proti

Návrh na zmenu formulácie pretekárskeho poriadku z pretekára na člena SZPZ 10 za

Návrh na presunutie organizovania detskej kategórie do povinných požiadaviek a zároveň jeho konanie v sobotu poobede v prípade viac dňového preteku. Pri jednodňovom preteku po dobehnutí pretekárov. 10 za

Návrh na zníženie členského pre juniorov a deti do 18 rokov na sumu 1 Euro ročne. 10 za

Martin Šipkovský predniesol požiadavku vysvetlenia komunikácie ohľadom majstrovstiev Europy FISTC Šachtičky a financovania zo strany SZPZ.

Požiadavka SKSJP na povinnosť organizátora vyhodnotiť kategóriu C2 a D2 pri účasti minimálne 3 pretekárov 3 za 6 proti jeden sa zdržal. Ostáva to stále ako možnosť riaditeľa preteku rozhodnúť o otvorení tejto kategórie pri účasti minimálne 4 pretekárov.

Požiadavka Musher klubu Lučenec na zlúčenie v prípade nižšieho počtu pretekárov v kategóriách D2 a C2 do jednej kategórie malý záprah 2 a jej prípadné možné vyhodnotenie v prípade aspoň 4 pretekárov v kategórií. 10 za

Bol odsúhlasený predbežný kalendár SZPZ na sezónu 2016/2017, ktorý sa ešte bude priebežne dopĺňať.

Nakoniec prezident SZPZ poďakoval za účasť a poprial šťastnú cestu domov.

 

Teplička nad Váhom 29.6.2016

 

zapísal Jaroslav Bánoci

 

 

 

Kalendár je potrebné doplniť o:

MK Lučenec

22.-23.okt. 2016 Mošovce MSR – kárové šprint

12.-13. nov. 2016 Revište – kárové šprint

7. – 8. jan. 2017 Krahule – sneh šprint

4.- 5. feb. 2017 D.Huta žiadosť o organizovanie MSR – sneh šprint

11.-12. mar. 2017 Mošovce – kárové šprint

 

HT Orava

24.-26.2.2016 Oravská Lesná šprint, mid, long

SHT Haniska

január bez konkrétneho dátumu Mengusovce sane šprint