Kongres WSA 2019 sa uskutočnil 7.9.2019 v Hotely Prinz Carl v nemeckej obci Buchen. Kongres zahájil a zároveň viedol Arno Steichler, súčasný prezident WSA.

Priebeh kongresu:

 • Report prezidenta WSA – zhodnotenie sezóny, úspešné majstrovstvá v Šamoríne (off-snow) a v Heidmuhle (on-snow)
 • bola predstavená vízia spolupráce WSA a IFSS pre vytvorenie jedinej svetovej organizácie zastrešujúcej záprahové športy a zároveň snaha IFSS aby mushing bol uznaným olympijským športom. Kongres odhlasoval potrebné úpravy stanov a po odsúhlasení tejto zmeny aj konferenciou IFSS v Minneapolise 2020 nastane 2 ročné skúšobné obdobie, kedy bude WSA samostatnou sekciou IFSS, ktorá má v plnej miere na starosti záprahové športy s čistými severskými plemenami. Bude sa pracovať na  zjednotení pravidiel a WSA ako sekcia IFSS bude zodpovedná za usporiadanie MS a ME
 • Program kongresu 2019 bol jednohlasne prijatý
 • Boli prezentované správy viceprezidenta, sekretárky, pokladníčky, riaditeľa pre OFF-SNOW preteky, riaditeľa pre šprinty a riaditeľa pri distančné preteky.
 • Boli prediskutované nové žiadosti o členstvo vo WSA a prezídium bolo poverené podrobnejšie preskúmať záujemcov a na nasledujúcom kongrese sa bude o nich rozhodovať (Zambia, Mexiko, Bielorusko, Ukrajina)
 • Kanadský eskimácky pes sa stal 5. akceptovaným plemenom vo federácii WSA
 • Voľby do prezídia WSA:
  • President – Arno Steichle – hlasovanie: Arno Steichle (38/45)
  • Vicepresident – Arnold Petutschnig – hlasovanie: Arnold Petutschnig (43/46)
  • Secretary – Irene Valenkamp – hlasovanie: Irene Valenkamp (39/46)
  • Treasurer – Cindy van den Brink – hlasovanie: Cindy van den Brink (44/46)
  • Director Sprint – Christof Diehl – hlasovanie: Christof Diehl (45/46)
  • Director Distance – Michael Landau – hlasovanie: Michael Landau (45/46)
  • Director Dryland– John Carter – hlasovanie: John Carter (45/46)
  • Veterinary – Dr. Karsten Hesse – hlasovanie: Dr. Karsten Hesse (45/46)
  • Communications, PR & Sponsoring – Niklas Andersson – hlasovanie: Niklas Andersson (30/45)
  • Finančný kontrolór – Mary Carter a Gudrun van de Mortel
 • Boli schválené nové stanovy WSA spolu s úpravou členského poplatku.
 • Bola schválená nová veterinárna politika zabezpečujúca konzistentne vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat na majstrovstvách WSA a aktualizované pravidlá vakcinácie. Nové pravidlá očkovania nadobudnú účinnosť okamžite a budú obsahovať protokol na testovanie titrov, aby sa umožnilo predĺženie obdobia medzi opätovným očkovaním húb.
 • Bola schválená úprava pretekárskeho poriadku s ohľadom na pridanie nového plemena FCI. Hlavné zmeny sú v novej kategórii SKJ2psy a povinnosti používať panic-snap pri SKJ kategóriách.
 • K MS OFF-Snow Firle v Anglicku bolo prisľúbené, že v blízkej dobe organizátor zverejní veterinárne podmienky pre vstup zvierat na územie UK pre prípad Brexitu s dohodou aj bez dohody.
 • Návrhy doručené prezídiu:
  • DSO
   • Návrh na jednotné členské pre všetkých členov a tým pádom rovnaké hlasovacie práva pre každého člena – zamietnuté
  • SPHK
   • SPHK bude organizovať preteky “Polar Distance 300km” už 20 rokov po sebe a zároveň žiada aby tento ročník bol vyhlásený ako WSA long distance championship – schválene
 • Kalendár 2019/2020
  • MS OFF-SNOW – UK– Firle – 16.-17.11.2019
  • MS ON-SNOW Sprint a MID – SVK – Zuberec – 6.-9.2.2020
  • MS ON-SNOW Long – SWE – Särna – 3.-6.3.2020
 • Kalendár 2020/21
  • MS OFF-SNOW – momentálne v riešení
  • MS ON-SNOW – SWE – Ramundberget

Miesto pre ďalší kongres WSA nie je ešte určené ale je predpoklad, že sa uskutoční v Nemecku na rovnakom mieste.

Peter Chanas, viceprezident pre WSA.