ME FISTC Gropello Cairoli, ktoré sa mali odohrávať v termíne od 26. do 29.11.2020 sú v pôvodnom termíne zrušené! Organizátor sa pokúsi nájsť náhradný termín na jar 2020, podľa toho ako mu umožní situácia s COVID-19.