Zápisnica z mimoriadneho kongresu SZPZ v Mošovciach dňa 21.10.2017.

  1. Kongres SZPZ jednohlasne schválil dodatok stanov na základe pripomienok Ministerstva školstva.
  2. V diskusii neodzneli žiadne prípadné návrhy a pripomienky.

Spísal: Patrik Lučanský