Žiadam nominovaných pretekárov na ME FISTC 2018 Zuberec aby uhradili štartovné vo výške 70,- EUR, Juniori 20,- EUR na číslo účtu SK2556000000001225223031. Do 25. 01. 2018.

Ján Néger
Patrik Lučanský
Roman Reistetter
Michal Ivančo
Carla Reistetterová
Lenka Bičkošová
Igor Štefan
Maroš Litvaj
Viktor Hájek
Peter Adámať
Dušan Sumrák
Igor Pribula
Lukáš Packo
Andrej Drábik
Katarína Fábryová