Oznam pre predsedov klubov a pre reprezentantov – platby za členské a za štartovné reprezentantov štartujúcich na ME a MS budú po novom uhrádzané na nové číslo účtu zväzu: SK43 5600 0000 0012 2522 6005