Žiadam predsedov klubov aby do 30. 01. 2018 uhradili členské na účet SZPZ číslo SK2556000000001225223031.

Do správy pre prijímateľa zadať názov klubu. Zoznam členov za, ktorých bolo uhradené členské, zaslať na e-mail: mushingsk@gmail.com

Výška členského 10,- EUR, dieťa do 18 rokov 1,- EUR