Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v Taliansku a problematické snehové podmienky v potencionálnych strediskách organizátor FIMSS nie je schopný zorganizovať MS FISTC On-snow Sprint a ME FISTC On-snow Distance v pôvodnom termíne. Board FISTC pracuje na nájdení náhradnej lokality, najbližší update by mal byť zverejnený 15.2.