Prezident zväzu zvoláva online stretnutie prezídia na 6.2.2024 o 20:00

Program:

1.rozpočet na rok 2024

2.dotácie na preteky v roku 2024

3.podpora mládeže v roku 2024

4.rôzne