Prezident zväzu zvoláva online stretnutie prezídia na 26.2.2024 o 20:00

Program:

  1. určenie delegátov  pre jarné preteky 2024
  2. nová ekonómka pre SZPZ
  3. rôzne