Prezident zväzu zvoláva online stretnutie prezídia na Pondelok 20.5.2024 o 20:00

Program:

1.Ekonomicka situácia a návrh obehu účtovných dokladov

2. Informácia o priebehu internej kontroly

3. Správa z kongresu ICF

4. Príprava repre jesene

5. Rôzne