Prezídium SZPZ sa uskutoční v pondelok 24.8.2020 o 18:00.

Program:

  1. príprava jesennej časti sezóny
  2. reprezentačné akcie jeseň 2020
  3. čerpanie rozpočtu
  4. rôzne