Program:

  1. kongres FISTC schválenie účasti
  2. kongres ICF zhodnotenie
  3. jesenná sezóna
  4. kongres zväzu 14.10.2023 Mošovce príprava materiálov
  5. Nominačná smernica
  6. Blok kontrolóra
  7. Rôzne