Program:

  • návrh stanov – diskusia o zmenách
  • kalendár pretekov na sezónu jeseň 2023
  • delegáti pretekov jeseň 2023
  • nominačné preteky a dôležitosť výsledku z MSR do budúcich sezón
  • príprava kongresu na 14.10.2023