Prezident zväzu zvoláva online stretnutie prezídia na 7.12.2023 o 19:00

Program :

– návrh kalendára pretekov na ďalšiu sezónu

– vývoj ekonomickej situácie

– ocenenie / podpora mládeže

– rôzne