Prezídium SZPZ oznamuje, že pre kompletnú komunikáciu s prezídiom SZPZ (vrátane nominácií) bude odteraz používaný výhradne e-mail prezidium@mushing.sk.