ŠTK žiada predsedov klubov aby zaslali zoznam záujemcov o štart na blížiacich sa MS IFSS 2019 mailom na adresu drabik.andrej@gmail.com a kópiou na prezidium@mushing.sk do 25.8.2019. Do emailu je potrebné uviesť meno a kategóriu + vyplnený formulár so žiadosťou o nomináciu dostupný tu: https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf.

Upozornenie pre záujemcov o štart so psami RNB plemien:

Kategórie RNB sú otvorené pri počte od 7 pretekárov (ktorí vyštartujú prvý deň). Pri Canicrosse kategórie RNB otvárané nie sú.