Oznam pre predsedov klubov – v sobotu 19.1.2019 o 14:30 sa počas pretekov v Zuberci v Univerzitnom stredisku UNIZA v budove reštaurácie uskutoční mimoriadny kongres SZPZ.

Program:

  1. Informácia o ekonomickom vyhodnotení roku 2018
  2. Finančný plán SZPZ pre rok 2019
  3. Financovanie podujatí pod záštitou SZPZ pre rok 2019
  4. Diskusia a prípadná úprava pretekárskeho poriadku a Animal Welfare protokolu SZPZ