Žiadame predsedov klubov, aby nahlásili počty záujemcov na reprezentáciu ICF World Championship Leipa 2023, s konkrétnymi kategóriami, najneskôr do 20.4. emailom na prezidium@mushing.sk.

Pripomíname povinnosť mať do uzávierky prihlášok odpretekané tri oficiálne slovenské preteky za posledných 12 mesiacov od dátumu konania ICF.