Žiadame predsedov klubov, aby nahlásili počty záujemcov na reprezentáciu IFSS World Championship Olvega 2023, s konkrétnymi menami a kategóriami, najneskôr do 8.10.2023. Emailom na prezidium@mushing.sk.
Zároveň žiadame reprezentantov o vyplnenie registračného formulára a jeho zaslanie na email prezídia.

Pripomíname nominačné preteky na IFSS 2023 Olvega budú Láb Dog Race a Mošovce. Aktuálne kvóty sú 3 pretekári na kategóriu.

Nominačné kritéria:

  • Nominačné preteky – Láb Dog Race a Mošovce
  • Dva dvojdňové preteky, 4 štarty = 4 časy. Spočítavať sa budú 3 najrýchlejšie časy podľa ktorých sa vytvorí rebríček ktorý určí 3 najrýchlejších a taktiež rozhodne o pridelení Seedu.
    1. Miesto po súčte 3 najrýchlejších časov = Nominovaný so Seed 1
    2. Miesto po súčte 3 najrýchlejších časov = Nominovaný so Seed 2
    3. Miesto po súčte 3 najrýchlejších časov = Nominovaný so Seed 3

Pripomíname povinnosť mať tri oficiálne slovenské preteky za posledných 12 mesiacov od dátumu konania IFSS.