POZOR zmena čísla účtu na úhradu členského IBAN SK12 5600 0000 0012 2522 2004