Radi by sme upozornili záujemcov o reprezentáciu na ME IFSS / MS ICF v roku 2024, na nutnosť mať odpretekané 3 preteky organizované pod záštitou SZPZ, v zmysle Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022, časť Výkonnostné kritériá nominácie pretekárov.

Pretekár, ktorý ku dňu odosielania prihlášok na ME / MS nebude mať splnenú podmienku 3 pretekov zaradených v kalendári SZPZ, nebude zaradený do reprezentácie.

Prezídium si vyhradzuje právo na uplatnenie výnimiek v zmysle bodu 7. časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia zo Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022.

V zmysle vyššie spomenutého prezídium rozhodlo o troch nominačných pretekoch s rôznymi náročnosťami trati, aby boli hodnotenia objektívne. A to konkrétne:

  • 3.2024 – 3.3.2024 Poľovnícka chata Malina, Láb Canis LÁB DOG RACE 2023
  • 3.2024 – 17.3.2024 Mošovce Jarné káry Mošovce
  • 4.2024 – 14.4.2024 Pezinská Baba FITMIN Race

V prípade nerozhodnosti budú do vyhodnotenia brané aj preteky MSR Mošovce 2023.

Pre objektívnejšie hodnotenie výkonnosti bude do vyhodnotenia započítaný iba jeden a to najkratší čas z každého podujatia.

Medailisti 2023 z podujatí IFSS / ICF sú hodnotení v zmysle Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022